1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Glöd glas & form AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. Vi reserverar oss dock för att produkter kan vara slut i lager. Glöd glas & form AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år.


2. Pris

Det ingår 25 % moms i våra produkter. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Glöd glas & form AB inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.


3. Frakt och expeditionskostnad

Det tillkommer en avgift för porto. Inga kostnader utöver de av Posten fastställda. Varuvärde under 2 500 kr som inte är för skrymmande och inte över 2 kg, skickar vi med brev. Varuvärde över 3 000 kr levereras fraktfritt. Paket skickar vi med DHL, Postens Postpaket eller Postens Företagspaket.


4. Betalningsvillkor

Vi erbjuder våra kunder 10 dagars faktura. Kontakta Glöd vid fakturaköp. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta 8% samt påminnelsavgift 50 kr enligt räntelagen.


5. Leveranser

Varor som finns i lager skickas normalt inom 1-4 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning samt inbetalning.


6. Transportrisken

Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.


7. Produktinformation

Alla våra smyckesdelar är nickelsäkra enligt EU´s regler. Detta innebär att de får innehålla max 0,05 % nickel.

Artiklar i äkta silver består av minst 925/1000 delar sterling silver och de är oftast stämplade. Äkta silver mörknar med tiden men du kan alltid putsa upp dem eller använda silverdipp för att de ska återfå sin ursprungliga lyster. 

Ta väl hand om dina silversmycken. Anledningarna till att de tappar färg och lyster är flera. Syret i luften, föroreningar, parfymer, hudkrämer, smink och vissa mediciner som t.ex. kortison påskyndar processen.Tänk på att aldrig förvara dina smycken i badrummet och ta alltid av dem då du duschar eller tvättar händerna. Förvara helst smycken och smyckedelar i tätslutande plastförpackning.

Bilderna är endast ett riktmärke. Färgerna kan skilja sig från verkligheten då dessa återges olika beroende på dator och skärm. Vi reserverar oss för eventuella produkt- och nyansförändringar.


8. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.


9. Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka inte skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi inte kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.


Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.